Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

listy-na-zupie

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viapromiskuizm promiskuizm

May 18 2017

4585 ea18 500
listy-na-zupie
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest
— M.Witkiewicz
Reposted fromswojszlak swojszlak viacel cel
listy-na-zupie
Muszę zebrać się w sobie. Zszyć się z powrotem. Skleić, nawet prowizorycznie, bo się rozlatuję.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł."
Reposted fromimpulsivee impulsivee viacel cel
listy-na-zupie
Jestem pełen niespokojnych słów, które krążą we mnie, w każdej komórce mojego śmiertelnego ciała. Szukam tylko słów człowieka, który przeżył wiele uniesień i niepowodzeń, ale i takiego, który ma szczęście w sobie, którego brak i mnie. Nie jestem spokojny, ale szukam człowieka w Tobie. Jeśli ktoś pragnie pisać e-maile, proszę o kontakt na: pewien_nieznajomy@prokonto.pl

Substytutem listów jest właśnie ten e-mail. Pełen dobrych myśli. 

Szczęścia i Tobie dobra duszo. Podaj dalej - dziękuję.
Reposted bycytatyjakubzulczykkarolka2302promiskuizmicannotremembercytatylottibluebellviolethillpengincorazoninsatiability
listy-na-zupie
5361 06f7
Reposted frombloodymonk bloodymonk viairmelin irmelin
2222 a3ff 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viairmelin irmelin
7018 ec35 500
Reposted fromtaurotragus taurotragus viairmelin irmelin

November 20 2014

listy-na-zupie

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viaeazyi eazyi

November 18 2014

listy-na-zupie
[...] Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. 
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
listy-na-zupie
5944 dfbb 500
listy-na-zupie
Jeżeli już o coś zabiegasz, idź na całego, w przeciwnym razie nawet nie zaczynaj.
— Charles Bukowski
Reposted fromwhatu whatu vianiepoukladana niepoukladana
listy-na-zupie
I potem - może przede wszystkim potem - będę cię kochał i kiedyś dojdzie między nami do prawdziwych, wyczerpujących wyjaśnień - i wtedy już jakoś dopasujemy się do siebie, zetkniemy właściwymi krawędziami, rozwiążemy łamigłówkę: przeprowadzić z takiego to do takiego to punktu... tak, żeby ani razu... albo - nie odrywając ołówka... albo jeszcze jakoś inaczej... połączymy, przeprowadzimy i powstanie ze mnie i z ciebie ten jedyny w swoim rodzaju nasz wzór, do którego tak tęsknię.
— Vladimir Nabokov, Zaproszenie na egzekucję, tłum. L. Engelking
Reposted fromchaveleh chaveleh vianiepoukladana niepoukladana
4042 b7df 500
Reposted fromunco unco viaoversensitive oversensitive

November 12 2014

listy-na-zupie
listy-na-zupie
3845 b933
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianivea nivea
listy-na-zupie
0999 8c7c
Reposted frompampunio pampunio viaoversensitive oversensitive
listy-na-zupie
6297 3a98
Reposted frombloodybeast bloodybeast vianivea nivea
listy-na-zupie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl